5535360367067136
IRIS OHYAMA 超強全方位靜音循環風扇 PCF-SC15TC (預購產品) IRIS - OHYAMA 超強全方位靜音循環風扇 PCF-SC15TC - 採用螺旋式氣流,能夠將氣流更遠更快地送出 - 送風距離最遠可達25米。升級款比舊款的風速提高約20%,送風距離提高約50% - 適用面積為25平方米。對整屋的空氣進行有效循環,同時也可避免兒童直吹空調 - 羽毛型立體扇葉設計。擴大扇葉的表面 Product #: neighbordigital-IRIS OHYAMA 超強全方位靜音循環風扇 PCF-SC15TC (預購產品) 2024-09-22 Regular price: $HKD$415.0 Available from: Neighbor DigitalIn stock